2021_Propozice


Pořadatel: 

 

 

 

 

SK BP Lumen, spolek
Puškinova 546
Úpice 542 32

tel.: 499 881 327

e-mail: pohar@bplumen.cz

Hlavní rozhodčí: 
Miroslav Tlamka 
Kancelář závodu: 
vždy v blízkosti startu

Prezentace: 

V označené kanceláři závodu vždy v blízkosti startu

Prezence končí vždy 30 minut před startem kategorie, prosíme všechny na první závod, aby se dostavili s dostatečným předstihem!

I když jste přihlášeni na celý seriál, je potřeba se v kanceláři závodu odprezentovat – ideálně se startovním číslem, nebo ho mít vyfocené, nebo poznamenané.     

Přihlášky: 

Pouze on-line on-line na www.sportchallenge.cz - uzávěrka přihlášek je vždy do 14. hodin v den závodu

      1. Na celý pohár se můžete až do 3. závodu (Pálenka)

      2. Na jednotlivé závody

 

1.závod – Lesák Cup má samostatné přihlášky, které jsou platné pouze na tento závod.
Jeho výsledky se budou ale počítat do celkového hodnocení Středečního poháru 2021.
Registraci a platbu na zbylých 6 závodů Středečního poháru je potřeba pak samostatně udělat samostatně – buď na celý seriál, nebo na jednotlivé závody - TADY

Startovné:

1) na celý pohár

registrace na www.sportchallenge.cz a platba on-line - lze se přihlásit a zaplatit do 14. hodin v den závodu!

žáci, žákyně, kluci, holky: 500 Kč

ostatní: 1000 Kč 

 

2) jednotlivé závody

registrace na www.sportchallenge.cz a platba on-line - lze se přihlásit a zaplatit do 14. hodin v den závodu!

odrážedla: zdarma

žáci, žákyně, holky, kluci: 50 Kč

ostatní: 150 Kč

Startovní číslo má na sobě nalepený čip a je nutné si ho vzít na každý další závod vždy s sebou!!! 


Startovné na celý pohár zahrnuje: 

startovné na všech 6 závodech

startovní číslo s čipem

pro dětské kategorie (žáci, žákyně, kluci, holky) pamětní pohárové tričko (kvalitní české tričko BlueFly).  

místenku na slavnostní vyhlášení výsledků vč. Večeře

 

Poznámka - dospělé kategorie si můžou objednat pamětní pohárové tričko při přihlášení za 300 kč.

Poznámka : 1.závod – Lesák Cup má nastavené startovné pouze na tento závod, ale jeho součástí je i samostatné vyhlášení výsledků, dárky, občerstvení a tombola.

Kategorie:

Muži (2002 - 1992)

Masters I (1991 - 1982)

Masters II (1981 - 1972)

Veterans (1971 a starší)

Ženy (2002 a starší)

Příchozí muži (2002 a starší) bez licence jakéhokoliv sportovního svazu    

Junioři (2004 - 2003)

Kadeti (2006 - 2005)

Juniorky (2004 - 2003)

Kadetky (2006 - 2005)

Žáci II a Žákyně II (2008 - 2007)

Žáci I a Žákyně I (2011 - 2009)

Kluci a holky 8-9 let (2013 - 2012)

Kluci a holky 6-7 let (2015 - 2014)

Kluci a holky do 5 let (2016 a mladší)

Odrážedla


Časový program:

15.30 otevření závodní kanceláře
16.30 start odrážedla 
16:35 start kluci a holky do 5 let
16:45 start kluci a holky 6 - 7 let
17:00 start kluci a holky 8 - 9 let, žáci a žákyně I
17.30 start - muži, junioři, masters I a II
17.33 start - kadeti, ženy, juniorky/kadetky, veteráni, příchozí
17.36 start - žáci a žákyně II

Pozor! Časový program 5., 6. a 7. závodu bude kvůli světelným podmínkám posunut. Kancelář posunuta o 30 minut. Tzn. otevření kanceláře v 15 hodin. Starty posunuty o 1 hodinu, start první kategorie v 15:30 hodin atd.

Časový program sobotní závod Lesák Cup je úplně jiný, než na středeční závody – prosím nastudujte propozice na: https://www.lesak-cup.cz/propozice/

Start: 

Start ve vlnách dle rozpisu jednotlivých závodů.
Na startovní čáru závodníci přicházejí odzadu, nehledě na kategorie v rámci jedné vlny.

Řazení na startu kategorie do 5 let, 6 - 7 let, 8 - 9 let a 10 - 12 let od druhého závodu bude dle průběžného pořadí seriálu. Na prvním závodě je to "kdo dřív přijde, ten dřív mele". Ostatní kategorie se na start řadí zezadu.  

 

Vyhlášení výsledků:

Celkové pořadí poháru na závěrečném slavnostním vyhlášení. Po jednotlivých závodech se výsledky nevyhlašují. Jediným závodem se samostatným vyhlášením výsledků je první závod Lesák Cup.
Průběžné výsledky a výsledky jednotlivých závodů na www.stredecnipohar.cz. 


Tratě: 
Vedou po lesních a polních cestách, jsou rozmanité, každý závod má svá specifika. Délka okruhů je 4 - 8 km.

Počty okruhů (XC): 
muži, junioři, masters I a II - 3x
veteráni, ženy, juniorky, kadeti, kadetky, muži příchozí - 2x
žáci a žákyně II - 1x
žáci a žákyně I - 1x zkrácený okruh
kluci a holky - speciální okruhy do 2 km (dle věku)
odrážedla - mini okruh nebo cílová rovinka (cca 200 m)

(pořadatel si vyhrazuje změnit počty okruhů v závislosti na jejich délce a počasí)

Ceny: 

1. Každý závodník, který se přihlásí na celý pohár, obdrží vstup na slavnostní vyhlášení výsledků vč. večeře nebo občerstvení. Dětské kategorie ještě navíc kvalitní tričko české výroby Blue Fly.

2. Čestné ceny pro první tři závodníky ve všech kategoriích mimo odrážedla.

3. Sladká odměna v cíli pro všechny závodníky v kategorii odrážedla, kluci a holky do 5 let.

4. Sladká odměna pro všechny zúčastněné závodníky slavnostního vyhlášení z kategorie odrážedla.

5. Na závěrečném banketu budou vyhlášeni závodníci na 1. - 3. místě celkového pořadí ve všech kategoriích kromě kategorie odrážedel - podmínkou vyhlášení je dojet alespoň 3 závody seriálu.

Bodování:

 

 

 

 

 

 

1. Do celkového pořadí v poháru se započítává 5 závodů s nejlepším bodovým ohodnocením.

2. Vítězem poháru se stává závodník s nejvyšším počtem bodů. 

3. Při rovnosti bodů u dvou a více závodníků rozhodne o pořadí: 
a/ větší počet odjetých závodů 
b/ součet bodů ze všech závodů 
c/ lepší umístění v 7. závodu 

4. 
Bodové ohodnocení 1.- 7. závodu seriálu podle umístění v cíli: 
1. 70b, 2. 62b, 3. 58b, 4. 55b, 5. 52b, 6. 50b, 7. 48b, 8. 46b, 9. 44b, 10. 42b, 11. 40b, 12.-50. místo -1 bod.

Soutěž týmů:

1. soutěže se mohou zúčastnit registrované i neregistrované cyklistické oddíly / party

2. za člena týmu jsou považováni všichni závodníci, kteří mají uvedené jméno týmu v přihlášce k prvnímu závodu (změna týmu v průběhu seriálu není možná)

3. do soutěže není nutné tým přihlašovat, hodnoceny budou všechny týmy, které mají 5 a více závodníků

4. do celkového hodnocení se započítavá 5 nejlepších umístění závodníků týmu v každém závodě

5. do soutěže týmů se započítávají výsledky všech kategorií kromě příchozí, kluci a holky do 5 let a odrážedla (celkový počet členů týmu není omezen)

6. sčítají se započítané body ze všech 7 závodů

7. odměnou pro nejlepší tři týmy budou tekuté ceny a laskominy, vítězné družstvo si odnese putovní pohár

Tým by měl být složen ze závodníků, kteří jsou jeho členy po celou sezónu. Tato soutěž je sice prestižní, ale nejde přeci o to vyhrát za každou cenu, ale poměřit si síly mezi týmy, které závodí celoročně. 

Tombola : 
Každý závodník obdrží při prezentaci při slavnostním vyhlášení 1 slosovatelný kupón za každý odjetý závod, který vhodí do osudí. Z něho pak budou losovány všechny ceny. Nevyzvednuté ceny postupují do dalšího losování. 

Různé:

Podmínky účasti: open závod otevřený všem účastníkům, u závodníků do patnácti let  je nutný souhlas zákonného zástupce na přihlášce.

Závodníci se závodů zúčastňují na vlastní nebezpečí, plná přilba je povinná, závodí se za každého počasí, za plného lesního a silničního provozu.

Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování v lesních úsecích, neodhazovat odpadky a jinak znečisťovat les. Některé závody vedou částečně na území CHKO. 

Závodí se podle tohoto rozpisu a soutěžního řádu závodů horských kol. 

Závodníci jsou povinni se předem seznámit s tratí každého závodu.

Závodník může být hodnocen pouze v jedné kategorii, kterou si vybere při svém prvním závodu seriálu a tu už nelze během seriálu měnit. 

Závodník, který nedokončí závod, je povinen toto nahlásit rozhodčím. 

Závod končí projetím vítěze kategorie cílem.

Závodníci jsou povinni se včas přihlásit v kanceláři závodu, nejpozději však 30 min. před startem kategorie. Výjimečné případy budou řešeny individuálně hlavním rozhodčím, který může na závodníkovi požadovat až dvojnásobné startovné. 

Protesty se přijímají s vkladem 200 Kč do 15 min. po projetí posledního závodníka v kategorii u hlavního rozhodčího. V případě neuznání protestu je vklad nevratný.


Rozpis bych schválen komisí MTB a mládeže SCKHK dne 22. 8. 2021

Miroslav Tlamka v. r.

  

 1_Qayron - Středeční pohár 2020
2_BP Lumen - Středeční pohár 2020
3_Barta.bike - Středeční pohár 2020
3_Bike4U - Středeční pohár 2020
3_SR Suntour - Středeční pohár 2020
3_teasi - Středeční pohár 2020
4_crono - Středeční pohár 2020
6_kinetic - Středeční pohár 2020
7_weldtite - Středeční pohár 2020
8_tf2 - Středeční pohár 2020
9_dirtwash - Středeční pohár 2020
1_Koolstop - Středeční pohár 2020
2_Kovys - Středeční pohár 2020
5_pitrs - Středeční pohár 2020
6_blue fly - Středeční pohár 2020
7_loko trutnov - Středeční pohár 2020
7_redpoint - Středeční pohár 2020
9_trutnov_trails - Středeční pohár 2020
1_Úpice - Středeční pohár 2020
KH Kraj - Středeční pohár 2020

Odkazy

 
Pořadatel: SK BP Lumen Úpice, e-mail: pohar@bplumen.cz