Propozice 2020


Pořadatel: 

 

 

 

 

SK BP Lumen, spolek
Puškinova 546
Úpice 542 32

tel.: 499 881 327

e-mail: pohar@bplumen.cz

Hlavní rozhodčí: 
Miroslav Tlamka 
Kancelář závodu: 
vždy v blízkosti startu

Prezentace: 

v kanceláři závodu

Konec 30 minut před startem kategorie, prosíme všechny na první závod, aby se dostavili s dostatečným předstihem!

Přihlášky: 

1) on-line na www.stredecnipohar.cz

  • pouze na celý pohár 
  • přihlásit se na celý pohár můžete až do 3. závodu
  • uzávěrka přihlášek vždy 24 hodin před začátkem závodu 
  • v případě registrace předem je startovné levnější (platí se ale až v kanceláři závodu)

2) na místě v kanceláři závodu (na celý pohár i jednotlivé závody) 

Startovné:

1) na celý pohár

žáci, žákyně, kluci, holky: 

500 Kč (registrace předem) / 700 Kč (registrace na místě)

ostatní:

1000 Kč (registrace předem) / 1200 Kč (registrace na místě)

2) jednotlivé závody

odrážedla: zdarma
žáci, žákyně, holky, kluci: 50 Kč
ostatní: 100 Kč

Startovní číslo pro všechny kategorie mimo odrážedla 20 Kč jednorázově. Číslo je nutné si vzít na každý další závod s sebou!!!


Startovné na celý pohár zahrnuje: 
startovné na všech 7 závodech
startovní číslo
pamětní pohárové tričko (kvalitní české tričko BlueFly) 
místenku na slavnostní vyhlášení výsledků vč. večeře

Startovné na celý pohár se platí až na místě při prezentaci k prvnímu závodu. 

Kategorie:

Muži (2001 - 1991)

Masters I (1990 - 1981)

Masters II (1980 - 1971)

Veterans (1970 a starší)

Ženy (2001 a starší)

Příchozí muži (2001 a starší) bez licence jakéhokoliv sportovního svazu     

Junioři (2003 - 2002)

Kadeti (2005 - 2004)

Juniorky (2003 - 2002)

Kadetky (2005 - 2004)

Žáci II a Žákyně II (2007 - 2006)

Žáci I a Žákyně I (2010 - 2008)

Kluci a holky 8-9 let (2012 - 2011)

Kluci a holky 6-7 let (2014 - 2013)

Kluci a holky do 5 let (2015 a mladší)

Odrážedla


Časový program:

15.30 otevření závodní kanceláře
16.30 start odrážedla 
16:35 start kluci a holky do 5 let
16:45 start kluci a holky 6 - 7 let
17:00 start kluci a holky 8 - 9 let, žáci a žákyně I
17.30 start - muži, junioři, masters I a II
17.33 start - kadeti, ženy, juniorky/kadetky, veteráni, příchozí
17.36 start - žáci a žákyně II

Pozor! Časový program 5., 6. a 7. závodu bude kvůli světelným podmínkám posunut. Kancelář posunuta o 30 minut. Tzn. otevření kanceláře v 15 hodin. Starty posunuty o 1 hodinu, start první kategorie v 15:30 hodin atd.

Start: 

Start ve vlnách dle rozpisu jednotlivých závodů.
Na startovní čáru závodníci přicházejí odzadu, nehledě na kategorie v rámci jedné vlny.

Řazení na startu kategorie do 5 let, 6 - 7 let, 8 - 9 let a 10 - 12 let od druhého závodu bude dle průběžného pořadí seriálu. Na prvním závodě je to "kdo dřív přijde, ten dřív mele". Ostatní kategorie se na start řadí zezadu.  

Zdravotní zajištění: BZS Odolov

Vyhlášení výsledků: Celkové pořadí poháru na závěrečném slavnostním vyhlášení. Po jednotlivých závodech se výsledky nevyhlašují. Průběžné výsledky a výsledky jednotlivých závodů na www.stredecnipohar.cz

Tratě: 
Vedou po lesních a polních cestách, jsou rozmanité, každý závod má svá specifika. Délka okruhů je 4 - 8 km.

Počty okruhů (XC): 
muži, junioři, masters I a II - 3x
veteráni, ženy, juniorky, kadeti, kadetky, muži příchozí - 2x
žáci a žákyně II - 1x
žáci a žákyně I - 1x zkrácený okruh
kluci a holky - speciální okruhy do 2 km (dle věku)
odrážedla - mini okruh nebo cílová rovinka (cca 200 m)

(pořadatel si vyhrazuje změnit počty okruhů v závislosti na jejich délce a počasí)

Ceny: 

1. Každý závodník, který se přihlásí na celý pohár, obdrží pamětní tričko (kvalitní tričko českého výrobce BlueFly) a volný vstup na slavnostní vyhlášení výsledků vč. večeře.

2. Čestné ceny pro první tři závodníky ve všech kategoriích mimo odrážedla.

3. Sladká odměna v cíli pro všechny závodníky v kategorii odrážedla, kluci a holky do 5 let.

4. Sladká odměna pro všechny zúčastněné závodníky slavnostního vyhlášení z kategorie odrážedla.

5. Na závěrečném banketu budou vyhlášeni závodníci na 1. - 3. místě celkového pořadí ve všech kategoriích kromě kategorie odrážedel - podmínkou vyhlášení je dojet alespoň 3 závody seriálu.

Bodování:

 

 

 

 

 

 

1. Do celkového pořadí v poháru se započítává 5 závodů s nejlepším bodovým ohodnocením.

2. Vítězem poháru se stává závodník s nejvyšším počtem bodů. 

3. Při rovnosti bodů u dvou a více závodníků rozhodne o pořadí: 
a/ větší počet odjetých závodů 
b/ součet bodů ze všech závodů 
c/ lepší umístění v 7. závodu 

4. 
Bodové ohodnocení 1.- 7. závodu seriálu podle umístění v cíli: 
1. 70b, 2. 62b, 3. 58b, 4. 55b, 5. 52b, 6. 50b, 7. 48b, 8. 46b, 9. 44b, 10. 42b, 11. 40b, 12.-50. místo -1 bod.

Soutěž týmů:

1. soutěže se mohou zúčastnit registrované i neregistrované cyklistické oddíly / party

2. za člena týmu jsou považováni všichni závodníci, kteří mají uvedené jméno týmu v přihlášce k prvnímu závodu (změna týmu v průběhu seriálu není možná)

3. do soutěže není nutné tým přihlašovat, hodnoceny budou všechny týmy, které mají 5 a více závodníků

4. do celkového hodnocení se započítavá 5 nejlepších umístění závodníků týmu v každém závodě

5. do soutěže týmů se započítávají výsledky všech kategorií kromě příchozí, kluci a holky do 5 let a odrážedla (celkový počet členů týmu není omezen)

6. sčítají se započítané body ze všech 7 závodů

7. odměnou pro nejlepší tři týmy budou tekuté ceny a laskominy, vítězné družstvo si odnese putovní pohár

Tým by měl být složen ze závodníků, kteří jsou jeho členy po celou sezónu. Tato soutěž je sice prestižní, ale nejde přeci o to vyhrát za každou cenu, ale poměřit si síly mezi týmy, které závodí celoročně. 

Tombola : 
Každý závodník obdrží při prezentaci při slavnostním vyhlášení 1 slosovatelný kupón za každý odjetý závod, který vhodí do osudí. Z něho pak budou losovány všechny ceny. Nevyzvednuté ceny postupují do dalšího losování. 

Různé:

Podmínky účasti: open závod otevřený všem účastníkům, u závodníků do patnácti let  je nutný souhlas zákonného zástupce na přihlášce.

Závodníci se závodů zúčastňují na vlastní nebezpečí, plná přilba je povinná, závodí se za každého počasí, za plného lesního a silničního provozu.

Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování v lesních úsecích, neodhazovat odpadky a jinak znečisťovat les. Některé závody vedou částečně na území CHKO. 

Závodí se podle tohoto rozpisu a soutěžního řádu závodů horských kol. 

Závodníci jsou povinni se předem seznámit s tratí každého závodu.

Závodník může být hodnocen pouze v jedné kategorii, kterou si vybere při svém prvním závodu seriálu a tu už nelze během seriálu měnit. 

Závodník, který nedokončí závod, je povinen toto nahlásit rozhodčím. 

Závod končí projetím vítěze kategorie cílem.

Závodníci jsou povinni se včas přihlásit v kanceláři závodu, nejpozději však 30 min. před startem kategorie. Výjimečné případy budou řešeny individuálně hlavním rozhodčím, který může na závodníkovi požadovat až dvojnásobné startovné. 

Protesty se přijímají s vkladem 200 Kč do 15 min. po projetí posledního závodníka v kategorii u hlavního rozhodčího. V případě neuznání protestu je vklad nevratný.


Rozpis bych schválen komisí MTB a mládeže SCKHK dne 14. 7. 2020

Miroslav Tlamka v. r.

  

 1_Qayron - Středeční pohár 2020
2_BP Lumen - Středeční pohár 2020
3_Barta.bike - Středeční pohár 2020
3_Bike4U - Středeční pohár 2020
3_SR Suntour - Středeční pohár 2020
3_teasi - Středeční pohár 2020
4_crono - Středeční pohár 2020
6_kinetic - Středeční pohár 2020
7_weldtite - Středeční pohár 2020
8_tf2 - Středeční pohár 2020
9_dirtwash - Středeční pohár 2020
1_Koolstop - Středeční pohár 2020
2_Kovys - Středeční pohár 2020
5_pitrs - Středeční pohár 2020
6_blue fly - Středeční pohár 2020
7_loko trutnov - Středeční pohár 2020
7_redpoint - Středeční pohár 2020
9_trutnov_trails - Středeční pohár 2020
1_Úpice - Středeční pohár 2020
KH Kraj - Středeční pohár 2020

Odkazy

 
Pořadatel: SK BP Lumen Úpice, e-mail: pohar@bplumen.cz